logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Cīruļu putenis
  • Dzeja
  • Bruno Saulītis
  • Māksliniece H. Zalpētere
  • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
  • 1956
  • 143x114x7 mm
  • 70 g
  • 79 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz