logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Iesim pasaulē
  • Dzejoļi bērniem
  • Sakārtojums, redaktore Inese Auziņa
  • Māksliniece Agija Staka, Ingunas Kļavas Švankas dizains, Edgara Švanka vāka dizains
  • Zvaigzne ABC, Rīga
  • 2015
  • 231x250x17 mm
  • 630 g
  • 112 lpp

LVA dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz