logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca
  • Vāciski-krieviski un krieviski-vāciiski alfabētisku terminu saraksti un 12 reprodukciju pielikumi
  • Sakārtojis Ansis Auziņš
  • Latvju grāmata, Rīga
  • 1942
  • 213x161x30 mm
  • 920 g
  • 530 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz