logo

Visas, Eglītis Anšlavs, atrasts: 22

cover
 • Cilvēks mežā
 • Anšlavs Eglītis, Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri
 • Mākslinieks Aldis Aleks
 • Zinātne, Rīga
 • 2018
 • 221x150x25 mm
 • 600 g
 • 383 lpp
cover
 • Cilvēks no Mēness
 • Romāns
 • Anšlavs Eglītis, tekstu publicēšanai, priekšvārdu un komentārus sagatavojis Viktors Hausmanis
 • Mākslinieks G. Semēvics
 • Zinātne, Rīga
 • 1994
 • 206x135x23 mm
 • 480 g
 • 411 lpp
cover
 • Es nebiju varonis
 • Romāns
 • Anšlavs Eglītis
 • Veronikas Janelsiņas ilustrācijas un vāks
 • Grāmatu Draugs, ASV
 • 1984
 • 214x142x28 mm
 • 490 g
 • 318 lpp
cover
 • Ģīmetne
 • Novele
 • Anšlavs Eglītis
 • Mākslinieks Zigurds Zuze
 • Artava, Rīga
 • 1991
 • 145x95x12 mm
 • 110 g
 • 127 lpp
cover
 • Homo novus
 • Anšlavs Eglītis
 • Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums
 • Jumava, Rīga
 • 2017
 • 197x137x33 mm
 • 450 g
 • 437 lpp
cover
 • Homo novus
 • Anšlavs Eglītis, Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri
 • Mākslinieks Juris Petraškevičs
 • Jumava, Rīga
 • 2006
 • 206x155x27 mm
 • 620 g
 • 436 lpp
cover
 • Kas izpostīja latvisko stūrīti?
 • Anšlavs Eglītis
 • Autora ilustrācijas
 • Grāmatu draugs, Bruklina
 • 1977
 • 236x159x33 mm
 • 740 g
 • 309 lpp
cover
 • Laimīgie
 • Anšlavs Eglītis, priekšvārds Viktors Hausmanis
 • Māksliniece Ināra Jēgere
 • Zinātne, Rīga
 • 1998
 • 206x143x23 mm
 • 440 g
 • 325 lpp
cover
 • Līgavu mednieki
 • Romāns
 • Anšlavs Eglītis, priekšvārdu sarakstījis Viktors Hausmanis
 • Vākam izmantots V. Janelsiņas zīmējuma fragments
 • Zinātne, Rīga
 • 1993
 • 207x140x18 mm
 • 300 g
 • 249 lpp
cover
 • Lūdzu ienāciet, ser!
 • Skatuves māksla vārdos un attēlos
 • Anšlavs Eglītis
 • Vāku zīmējusi Veronika Janelsiņa
 • Grāmatu Draugs
 • 1974
 • 235x162x36 mm
 • 840 g
 • 368 lpp
cover
 • Maestro
 • Anšlavs Eglītis, Viktora Hausmaņa pēcvārds
 • Mākslinieks Dainis Lapsa
 • Zinātne, Rīga
 • 2000
 • 206x138x18 mm
 • 340 g
 • 271 lpp
cover
 • Misters Sorrijs
 • Romāns
 • Anšlavs Eglītis
 • Makslinieks Aivars Sprūdžs
 • Liesma, Rīga
 • 1993
 • 206x138x29 mm
 • 440 g
 • 446 lpp
cover
 • Nestundas
 • Anšlavs Eglītis
 • Autora grafiskais ietērps
 • Zelta ābele, Rīga
 • 1940
 • 123x93x10 mm
 • 80 g
 • 142 lpp
cover
 • Omartija kundze
 • Romāns
 • Anšlavs Eglītis
 • Vāku zīmējusi Veronika Janelsiņa
 • Grāmatu draugs, ASV
 • 1958
 • 213x143x38 mm
 • 730 g
 • 494 lpp
cover
 • Pansija pilī
 • Anšlavs Eglītis
 • Natālijas Kugajevskas vāka dizains, Anšlava Eglīša ilustrācijas
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 2017
 • 206x140x23 mm
 • 430 g
 • 319 lpp
cover
 • Pasmaidot
 • Saulgriežu stāsti
 • Anšlavs Eglītis
 • Autora ilustrācijas
 • Grāmatu draugs, Bruklina
 • 1970
 • 235x160x28 mm
 • 660 g
 • 279 lpp
cover
 • Pēdējais mohikānis
 • Stāsti un noveles
 • Anšlavs Eglītis
 • Autora ilustrācijas, vāku zīmējusi Veronika Janelsiņa
 • Grāmatu draugs, Bruklina
 • 1969
 • 235x160x34 mm
 • 840 g
 • 313 lpp
cover
 • Piecas dienas
 • Anšlavs Eglītis
 • Karogs, Rīga
 • 1992
 • 200x136x15 mm
 • 290 g
 • 334 lpp
cover
 • Teoduls Supersakso
 • Anšlavs Eglītis
 • Balta, Rīga
 • 1993
 • 206x150x10 mm
 • 210 g
 • 111 lpp
cover
 • Tiesa nāk
 • Zvērinātā piezīmes
 • Anšlavs Eglītis
 • Vāku zīmējusi Veronika Janelsiņa, autora ilustrācijas
 • Grāmatu Draugs, ASV
 • 1967
 • 234x158x27 mm
 • 620 g
 • 237 lpp
cover
 • Trešais zvans
 • "Skatuves strādnieka piezīmes"
 • Anšlavs Eglītis
 • Vāku zīmējusi Veronika Janelsiņa
 • Grāmatu draugs, Brooklyn, N.Y.
 • 1965
 • 215x140x33 mm
 • 600 g
 • 351 lpp
cover
 • Ziemsvētku stāsti
 • Anšlavs Eglītis, Viktora Hausmaņa sastādījums, priekšvārds un komentāri
 • Daiņa Lapsas vāks, autora zīmējumi
 • Zinātne, Rīga
 • 1999
 • 172x127x20 mm
 • 290 g
 • 269 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz