logo

Visas, Mūzils Roberts, atrasts: 1

cover
  • Trīs sievietes
  • Noveles
  • Roberts Mūzils
  • No vācu valodas tulkojusi Silvija Brice
  • Māksliniece Anita Kreituse
  • Daugava, Rīga
  • 1994
  • 197x130x14 mm
  • 260 g
  • 159 lpp

Grāmatu ziedojusi Arta Šteinharde

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz