logo

Vēsture, atrasts: 1

cover
  • Pati Rīga ūdenī
  • Arheologa stāsts par zudušo Rīdziņas upi, par pirmo ostu, kuģniec. līdzekļiem un amatiem senajā Rīgā
  • Andris Caune
  • Vāku zīmējusi I. Jēgere
  • Zinātne, Rīga
  • 1992
  • 171x149x11 mm
  • 200 g
  • 168 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz