logo

Stāsti, atrasts: 1

cover
  • Pasaules bērni 21
  • Ārzemju rakstnieku stāsti
  • Sastādījis Ēvalds Juhņevičs
  • Mākslinieks Arvīds Būmanis
  • Liesma, Rīga
  • 1984
  • 206x151x17 mm
  • 340 g
  • 237 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz