logo

Stāsti, atrasts: 1

cover
  • Kļava lapa
  • Stāsti jaunatnei
  • Aleksandrs Čaks, sakārtojis un priekšvārdu sarakstījis Edgars Damburs
  • Mākslinieks Indulis Zvagūzis
  • Liesma, Rīga
  • 1969
  • 171x135x11 mm
  • 170 g
  • 151 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz