logo

Proza, atrasts: 1

cover
  • Rīga
  • Romāns
  • Augusts Deglavs, Arvīda Griguļa redakcija un komentari
  • Ilustrators Ģ. Vilks
  • Latvijas Valsts izdevniecība
  • 1951
  • 251x190x50 mm
  • 1910 g
  • 1136 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz