logo

Proza, atrasts: 1

cover
  • Mans dzīves rīts
  • Atmiņas iz bērnu dienām
  • Doku Atis, Jāņa Kalniņa pēcvārds, Beatrises Reidzānes komentāri
  • Mākslinieki Alberts Kronenbergs un Indriķis Zeberiņš
  • Liesma, Rīga
  • 1987
  • 205x151x24 mm
  • 510 g
  • 413 lpp

Grāmatu ziedojusi Arta Šteinharde

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz