logo

Mācību grāmatas, atrasts: 1

cover
  • Populārzinātniskā Latvijas Sarkanā grāmata
  • Dzīvnieki - izplatība, ekoloģija, aizsardzība
  • Autori J. Lipsbergs u.c.
  • Maijas Purmales un Edgara Folka ilustrācijas
  • Zinātne, Rīga
  • 1990
  • 221x173x13 mm
  • 530 g
  • 191 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz