logo

Kopoti raksti, atrasts: 1

cover
  • Raksti 6
  • 12 sējumos
  • Imants Ziedonis, Andras Konstes sastādījums autora redakcijā
  • Mākslinieks Aigars Ozoliņš
  • Nordik, Rīga
  • 1996
  • 207x140x28 mm
  • 530 g
  • 431 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz