logo

Kopoti raksti, atrasts: 1

cover
  • Raksti 2
  • 12 sējumos
  • Imants Ziedonis, Andras Konstes sastādījums autora redakcijā
  • Mākslinieks Aigars Ozoliņš
  • Nordik, Rīga
  • 1995
  • 207x140x35 mm
  • 640 g
  • 495 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz