logo

Dzeja, atrasts: 1

cover
  • Pasaules tautu lirika
  • Antoloģija
  • Sastādītāja Alīse Elsiņa
  • Mākslinieks Artūrs Apinis, portretus zīmējusi Alīse Zvirbule
  • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
  • 1959
  • 253x188x30 mm
  • 1070 g
  • 527 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz