logo

Dzeja, atrasts: 1

cover
  • Izlase 1
  • Pāvils Vīlips, Kārļa Krauliņa ievadvārdi
  • Mākslinieki K. Fridrihsons un K. Goldmanis
  • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
  • 1962
  • 171x140x36 mm
  • 540 g
  • 552 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz