logo

Dzeja, atrasts: 1

cover
  • Ēna un gaisma
  • Japāņu haiku izlase
  • No japāņu valodas atdzejojusi un sakārtojusi Guna Eglīte
  • Ingunas Kļavas dizains, Ilzes Isakas vāka dizains, Vijas kilblokas foto
  • Zvaigzne ABC, Rīga
  • 2006
  • 207x112x10 mm
  • 190 g
  • 68 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz